MENTAALITAIKURIN

TIETOSUOJASELOSTE

Turvaamme tietosi lakien ja asetusten mukaisesti. Päivitämme tätä selostetta tarvittaessa.

1. Rekisterin pitäjä

Tmi Miika Korkatti, Y-tunnus 2898954-3

p. 044 532 3433, Tietosuojasta vastaa Miika Korkatti

Kyselyt tietosuojasta ja poistopyynnöt rekisteristä osoitteeseen taikuri@miikakorkatti.com

2. Rekisterin tarkoitus

Kutsumme rekisteriä nimellä Miika Korkatin asiakasrekisteri. Rekisterin henkilötietoihin on pääsy vain yrityksen työntekijöillä sekä Miika Korkatin asiainhoitajalla (manageri). Tietoihin pääsy asiainhoitajalla on sallittu vain siltä osin kuin se on yrityksen liiketoiminnan kannalta tarpeellista.

Rekisterissä olevien tietojen käsittely ja säilytys perustuu joko sopimussuhteeseen Miika Korkatin kanssa, henkilöltä saatuun suostumukseen tai yhtiön oikeutettuun etuun kerätä tietoa liiketoimintannan edellytyksenä. Rekisterissä oleva voi koska tahansa pyytää oikaisemaan, korjaamaan, poistamaan tai saada nähdä mitä tietoja hänestä on tallennettu. Rekisteröidyllä on käytössä kaikki tietoturva-asetuksen mukaiset oikeudet.

Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. 

Rekisterin tietoja käytetään seuraavasti:

– Asiakassuhteiden ylläpito

– Tmi Miika Korkatti markkinointi

– Tilausten ja yhteydenottojen käsittely

– Laskutus

– Asiakaspalvelu

3. Mitä rekisteriin kerätään ja mistä tiedot saadaan?

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti ja laskutustiedot. Tiedot ovat peräisin yhteydenotoista Miika Korkatin nettisivuilta, tarjouspyynnöistä, uutiskirjeen tilauslomakkeesta, tilauksista, asiakastapaamisista ja sopimuksista.

4. Tietojen luovuttaminen

Tietoja käsitellään vain Tmi Miika Korkatin sisällä sekä sopimussuhteessa olevan asiainhoitajan eli managerin kanssa. Tietoja ei luovuteta muutoin kolmansille osapuolille, EU:n ulkopuolelle eikä muutoinkaan ulkopuolisille.

5. Suojaus

Tietoja säilytetään huolellisesti palvelimella salasanan ja käyttäjätunnusten takana. Ainoa kone, johon tietoja on fyysisesti ladattuna on Miika Korkatin työkone. Tietokone on suojattu salasanalla. Mikäli yritykseen tulee uusia työntekijöitä tai henkilöstövaihdoksia, myös salasanat uusitaan. Sama koskee asiainhoitajan tilaa. Jos asiainhoitaja vaihtuu, myös hänen käyttämien laitteiden, palvelinten ja sähköpostiosoitteiden salasanat uusitaan.

6. Säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakkaan luvalla niin kauan kuin asiakassuhde katsotaan olevan aktiivinen. Kirjapitolakien edellytys on, että tietoja tulee säilyttää 5 vuotta vahvistetusta tilinpäätöksestä. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään maksimissaan 36 kk oikeutettuun etuun perustuen. Tässä mielessä osaa tiedoista säilytetään näiden lakien ja asetusten mukaisesti.